warto zobaczyć-zamek krzyżacki w ¶wieciu

  powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie ¶wieckim


Zamek Krzyżacki w ¦wieciu

          Wykorzystuj±c klin stworzony przez Wdę i Wisłę, w latach 1335-50 Krzyżacy wznie¶li na planie regularnego kwadratu o boku 70 m zamek obronny, będ±cy póĽniej siedzib± komturii ¶wieckiej. Wokół licz±cych blisko metr grubo¶ci murówpozostawiono przestrzeń do ćwiczeń i turniejów, a na narożnikach wybudowano cztery baszty. Zachowane do dzi¶ skrzydło północne stanowiło najbardziej reprezentacyjn± czę¶ć budowli. Do naszych czasów przetrwała majestatyczna baszta północno-zachodnia, z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Przeprowadzone w 2008 r. pomiary wykazały, że wieża odchylona jest od pionu w kierunku zachodnim o 106 cm, przy wysoko¶ci wynosz±cej 34,73 m. Tym samym wieża zamku krzyżackiego w ¦wieciu, jest najwyższ± krzyw± wież± w Polsce, na szczyt której mog± wej¶ć tury¶ci. Wewn±trz warowni i na zamkowym dziedzińcu odbywaj± się wystawy, turnieje rycerskie, festyny, koncerty i imprezy cykliczne m.in.: Festiwal Mocnych Brzmień (lipiec) i Maraton Piosenki Osobistej Nocne ¶piewanie (wrzesień).
Ľródło:http://www.swiecie.eu/pl/page/zabytki(dostęp 25.VII.2016)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.