warto zobaczyć w powiecie kłodzkim


ZAMEK W MIĘDZYLESIU

          Pierwotny zamek wzniesiono tu na miejscu wcze¶niejszego grodu w 1370. Był siedzib± rycerskiego rodu Glaubitzów i został zniszczony w czasie wojen husyckich. W latach 1580-1590 rodzina Tschirnhausów na miejscu zamku wzniosła renesansowy dwór, być może przez wykorzystanie fragmentów ¶redniowiecznych, a na pewno przez doł±czenie czę¶ciowo zachowanej wieży pierwotnego zamku. Do dwóch skrzydeł w latach 1614-1622 dobudowano następne dwa-południowe i wschodnie. W XVII wieku dwukrotnie uszkodzony-najpierw w czasie wojny trzydziestoletniej, póĽniej w wyniku pożaru miasta. W latach 1686-1695, już za panowania władaj±cych majoratem w Międzylesiu od 1653 Althannów, dwór został powiększony o now± czę¶ć barokow± według projektu włoskiego architekta Jakoba Carovy. Budowlę powiększono o nowe dwa skrzydła i mur, zamykaj±cy nowo powstały dziedziniec. W XIX wieku obiekt odrestaurowano; w 1945 uległ on niewielkiemu zniszczeniu. W 1974 rezydencję ponownie dotkn±ł pożar. Cało¶ć założenia składa się z dwóch czę¶ci: starszej-renesansowej, wielobocznej z wież±, zgrupowanej wokół małego dziedzińca oraz nowszej z okresu baroku-dwuskrzydłowej, o wnętrzach nakrytych sklepieniami kolebkowymi i ozdobionych dekoracj± stiukow±. Z epoki renesansu pochodzi również brama wjazdowa z artystycznie wykonanym portalem oraz fragmenty dekoracji sgraffitowej na elewacjach zewnętrznych.
Ľródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Międzylesiu(dostęp 1.VI.2016)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

do góry

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.