powrót do strony podlaskie     powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie augustowskim


SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ STUDZIENICZAŃSKIEJ

          W 1772 na wyspie osiadł pustelnik Wincenty Morawski, były major lub pułkownik wojsk polskich, należ±cy do Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich, i wybudował drewnian± kapliczkę. W 1777 starosta augustowski Stanisław Karwowski zakupił w Augustowie inn± drewnian± kaplicę, któr± Morawski z pomoc± ludno¶ci przeniósł do Studzienicznej. Morawski w roku 1782 odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie uzyskał prawo do czterech odpustów zupełnych rocznie (Zesłanie Ducha ¦więtego- Zielone ¦więta, 26 lipca na ¶w. Anny, 16 maja na ¶w. Nepomucena i 23 wrze¶nia na ¶w. Tekli). Pierwszy drewniany ko¶ciół powstał w Studzienicznej w 1786. W roku 1795 wie¶ została odł±czona od parafii w Augustowie i znalazła się w nowo utworzonej parafii w Szczebrze. Pod koniec XVIII wieku w odpustach w Studzienicznej brało udział ok. 500 osób. Według przybywaj±cych pielgrzymów woda ze studzienki przy kaplicy miała własno¶ci lecznicze. Nazwa miejscowo¶ci Studzieniczna wywodzi się od tej studni. Ko¶ciół w Studzienicznej zyskał w 1838 rangę filii parafii w Szczebrze. Dzwonnicę zbudowano ok. 1820 r. W zwi±zku z rozwojem sanktuarium w roku 1847 powstał nowy drewniany ko¶ciół pw. Matki Bożej Szkaplerznej. W miejscu starej drewnianej kaplicy na wyspie zbudowano w 1872 now± murowan± kaplicę Naj¶więtszej Marii Panny. W 1873 powstała w Studzienicznej samodzielna parafia Matki Bożej Szkaplerznej. Pod koniec XIX w. została usypana grobla ł±cz±ca wyspę ze stałym l±dem. Plebanię zbudowano w 1908. W 1973 roku Studzieniczna została wł±czona w administracyjne granice Augustowa. W roku 1978 i 1979 w miejscowo¶ci wypoczywał prymas Stefan Wyszyński. 17 wrze¶nia 1995 obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej (kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej) został koronowany (w uroczysto¶ciach brał udział m.in. prymas Józef Glemp, nuncjusz apostolski Józef Kowalczyk oraz prezydent Lech Wałęsa). W czerwcu 1999, podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski, sanktuarium w Studzienicznej odwiedził papież Jan Paweł II. Obok kaplicy na wyspie znajduje się pomnik z 2000 r. upamiętniaj±cy to wydarzenie.
Ľródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki Boskiej Studzieniczańskiej(dostęp 12.VIII.2016)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.