powrót do woj.¶l±skie    


KAPLICZKI W RYBNIKU

          Rybnik-miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie ¶l±skim. Największy o¶rodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym ¦l±sku. Rybnik składa się z 27 dzielnic oraz jest siedzib± powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na li¶cie największych miast Polski według powierzchni i 25 miejsce na li¶cie największych miast Polski według ludno¶ci. Jest również na 9 miejscu pod względem wielko¶ci w województwie ¶l±skim według ludno¶ci. Na terenie miasta znajduje się 6 obszarów zielonych maj±cych status parków oraz kilkadziesi±t obszarów o statusie zieleńców i skwerów. Obecna powierzchnia terenów zieleni miejskiej przekracza 103 ha. Na obrzeżach miasta od strony północnej znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, w którym m.in. do dzi¶ przetrwał kształtowany przez wieki układ przestrzenny oraz zachowała się naturalna i kształtowana ręk± ludzk± sieć wodna. W Rybniku znajduje się 15 okazów drzew uznanych za pomniki przyrody. Do rybnickich osobliwo¶ci przyrodniczych zaliczyć należy także występuj±ce tu unikalne paprocie wodne m.in. salwinia pływaj±ca czy marsylia czterolistna. Do parków Rybnika należ±: Park im. ¶w. Jana Sarkandra, Park Kozie Góry, Park Osiedlowy. Do skwerów i zieleńców należ±: Skwer z fontann± (obecnie w modernizacji), Zieleniec przy Teatrze Ziemi Rybnickiej, Zieleniec Polskiej Organizacji Wojskowej, Zieleniec przy ul. Wieniawskiego, Zieleniec przy Zamku.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/rybnik(dostęp 10.III.2013)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Ebielmaj foto:Ebielmaj foto:Ebielmaj foto:Samsong


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.