powrót do woj.¶l±skie      powiększ


KAPLICZKI W RUDZIE ¦LˇSKIEJ

          Ruda ¦l±ska-miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym ¦l±sku, w województwie ¶l±skim,
w centrum Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Ruda ¦l±ska została utworzona w 1959 r. z poł±czenia miast Ruda i Nowy Bytom.Każda z dzielnic miasta w przeszło¶ci rozwijała się jako odrębna miejscowo¶ć, st±d zwi±zki poszczególnych dzielnic nie s± duże. Jako centrum administracyjne miasta uchodzi Nowy Bytom, w którym mie¶ci się Urz±d Miasta oraz najważniejsze instytucje publiczne. Jako centrum handlowo-usługowe aspiruje dzielnica Wirek. Podczas sesji Rady Miejskiej 12 stycznia 2006 r. radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia dzielnicy Czarny Las, wyodrębniaj±c j± z terenów dzie lnic: Wirek, Nowy Bytom, Bielszowice.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/ruda ¶l±ska(dostęp 10.III.2013)

foto:J.¦. Kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej znajduj±ca się za ogrodzeniem  przy ulicy O¶więcimskiej w Kochłowicach. Pochodzi z przed I wojny ¶wiatowej, ufundowana przez rodzinę Kołodziej foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka murowana znajduj±ca się u zbiegu ulic Młodzieżowej i Dożynkowej w Kochłowicach foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Murowana kapliczka przy  ulicy Pokoju w Nowym Bytomiu z waż±cym 190 kilogramów dzwonem odlanym w Taciszowie, nosz±cym imię ¶w. Anny Samotrzeciej i ¶w. Barbary. W ¶rodku obraz Matki Boskiej Piekarskiej, której kapliczka jest po¶więcona. Kaplicę ufundowali mieszkańcy pobliskich osiedli dla upamiętnienia jubileuszowego roku 2000 i górników, którzy zginęli w pobliskiej kopalni Pokój foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka skrzynkowa przy ulicy Czarnole¶nej foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Najstarsza kapliczka przydrożna w Rudzie ¦l±skiej znajduj±ca się na ulicy Kokota.Jest to słup z piaskowca pochodz±cy najprawdopodobniej z pocz±tku XVII wieku. W jednej ze wnęk znajduje się krzyż. Pierwotnie we wnękach znajdowały się figura Matki Boskiej Bolesnej oraz rzeĽba Chrystusa Upadaj±cego pod Krzyżem.Najprawdopodobniej postawiono j± w czasie wojny trzydziestoletniej w miejscu grobów żołnierzy szwedzkich lub jej powstanie zwi±zane jest z reformacj± na ¦l±sku foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.