warto zobaczyć-zamek w działdowie

  powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie kętrzyńskim


Zamek Reszel

          Historia zamku reszelskiego sięga połowy XIII wieku, kiedy krzyżacy zbudowali tu pierwszy gród drewniano-ziemny. Od 1281 roku Reszlem władali biskupi warmińscy, którzy około 1350 roku rozpoczęli budowę murowanego zamku, który miał pełnić rolę obronnej twierdzy. W połowie XV wieku zamek w Reszlu przeszedł pod polskie władanie i wówczas stracił znaczenie obronne. W XVIII wieku reszelski zamek podupadł, a w totaln± ruinę zmienił się pod rz±dami pruskimi, kiedy zorganizowano tu wiezięnie słyn±ce z wysokiej ¶miertelno¶ci. Dzi¶ zamek prezentuje się wspaniale, a w jego wnętrzach po gruntownej renowacji, od 2001 roku mie¶ci się prywatny hotel z restauracj±, galeria i muzeum. Na dziedziniec zamkowy wchodzi się poprzez bramę wjazdow± znajduj±c± się w skrzydle zachodnim. W tej czę¶ci najlepiej zachowały się fragmenty ¶redniowiecznych obwarowań. Mury obwodowe dobrze widoczne s± też w czę¶ci północnej zamku. Z baszt zewnętrznych do dzisiaj przetrwały dwie budowle-gdanisko czyli ustęp oraz narożna baszta Wincentego Pola. Ponad zamkiem Reszel góruje natomiast potężna baszta pochodz±ca z XV wieku, pełni±ca niegdy¶ rolę strażnicy.
Ľródło:https://www.polskieszlaki.pl/zamek-reszel(dostęp 21.VIII.2017)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.