powrót do strony podkarpackie


KAPLICZKI W PRZEMY¦LU

          Siedziba kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, izby celnej, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego z ogromnymi zbiorami. Miasto posiada kilka muzeów, w tym najstarsze w regionie Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) i największe na Podkarpaciu-Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (zał. 1910). "Brama Bieszczadów" z licznymi zabytkami w samym mie¶cie, jak i w jego s±siedztwie-zamkiem w Krasiczynie, arboretum w Bolestraszycach czy kompleksem sakralnym w Kalwarii Pacławskiej. Węzeł komunikacyjny-trasa międzynarodowa E40, przej¶cie graniczne z Ukrain± w Medyce, duża, graniczna stacja kolejowa (Przemy¶l Główny, Przemy¶l Zasanie i in.). Pierwotnie na Kopcu Tatarskim (Przemysława) miejsce kultu bogów słowiańskich. Miasto kilku wyznań i obrz±dków (obok rzymskokatolików, z arcybiskupem metropolit± Józefem Michalikiem na czele, także grekokatolicy, maj±cy tu arcybiskupa metropolitę swego obrz±dku, Jana Martyniaka, prawosławni z arcybiskupem diecezji przemysko-nowos±deckiej Adamem, (rezyduj±cym w Sanoku) oraz przedstawiciele nurtów protestanckich: metody¶ci, adwenty¶ci, bapty¶ci, zielono¶wi±tkowcy, a także ¦wiadkowie Jehowy.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/przemy¶l(dostęp 7.III.2013)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.