powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie cieszyńskim


Rezydencja Prezydenta RP-Zamek w Wi¶le

     Prezydent Ignacy Mo¶cicki po raz pierwszy odwiedził Zamek w Wi¶le na przełomie stycznia i lutego 1931 roku. Do wybuchu wojny bywał w nim regularnie i chętnie, kilka razy do roku. Zapraszał do Wisły znakomitych go¶ci, w Zamku przebywali m.in. ksi±żę Kentu i ¶piewak operowy Jan Kiepura. Podczas nieobecno¶ci Prezydenta Zamek był udostępniany do zwiedzania, przychodziły tu wycieczki dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół w regionie. W latach okupacji hitlerowskiej Zamek zamieniony został w o¶rodek dla oficerów i urzędników III Rzeszy. Najprawdopodobniej Niemcy przeprowadzili przebudowę Zamku, wymieniaj±c zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusza płaskie dachy na spadziste. W 1945 roku Zamek na powrót stał się rezydencj± głowy państwa polskiego. Gdy w 1952 roku konstytucja PRL zniosła urz±d Prezydenta, przejęty został przez Urz±d Rady Ministrów. Losem Zamku coraz bardziej interesowali się historycy sztuki i konserwatorzy zabytków. W 1994 roku całe założenie wpisane zostało do rejestru zabytków. Starania o powrót Zamku pod opiekę Prezydenta RP rozpoczęte zostały już od pocz±tku lat 90-tych. Dzięki wsparciu ze strony lokalnych władz oraz przedstawicieli różnych ¶rodowisk, zaowocowały one sukcesem w 2002 roku. Z inicjatywy Prezydenta RP Aleksandra Kwa¶niewskiego bezzwłocznie rozpoczęty został kompleksowy remont i konserwacja. W jego wyniku ocalony został unikatowy zabytek, dotychczas stosunkowo mało znany. Odtworzone zostały wszystkie wnętrza reprezentacyjne Zamku, ł±cznie z restauracj± barwnych polichromii autorstwa Andrzeja Pronaszki i odnowieniem wszystkich zachowanych mebli i elementów o¶wietlenia. Jednocze¶nie Zamek poddany został modernizacji i przystosowany do współczesnych standardów rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Na Rezydencję Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wi¶le - składaj± się następuj±ce obiekty:
Zamek - historyczna rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mo¶cickiego, Drewniana zabytkowa kaplica z 1909 roku i Zamek Dolny wraz z Gajówk±. Zamek - podobnie jak w okresie międzywojennym - udostępniony jest do zwiedzania. We wnętrzach przygotowywane s± wystawy ukazuj±ce działalno¶ć Prezydentów RP. W pieczołowicie odrestaurowanej kaplicy w listopadzi 2004 roku odbyła się pierwsza msza.
Ľródło:http://www.zamek.wisla.pl/(dostęp 15.II.2013)

foto:J.¦. Droga do zamku od strony Kubalonki foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Droga do zamku od strony Kubalonki, zamek w oddali foto:J.¦. foto:J.¦. Tablica informacyjna foto:J.¦. Teren Rezydencji foto:J.¦. Zamek foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Zamek dolny foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Budynek na terenie rezydencji foto:J.¦. Drewniana zabytkowa kaplica z 1909 roku foto:J.¦. foto:Marek i Ewa Wojciechowscy. Drewniana zabytkowa kaplica i dzwonnica z 1909 roku foto:Marek i Ewa Wojciechowscy Drewniana zabytkowa dzwonnica z 1909 roku

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.