powrót do woj.¶l±skie       atrakcje turystyczne w piekarach ¶l±skich


KAPLICZKI W PIEKARACH ¦LˇSKICH

          Żadne ze ¶l±skich miast nie kojarzy się tak bardzo z wędrówk± jak Piekary ¦l±skie. Co rok na piekarskie wzgórze do Sanktuarium Matki Sprawiedliwo¶ci i Miło¶ci Społecznej przybywaj± pieszo setki tysięcy pielgrzymów. Bo choć Piekary nie s± największym miastem ¦l±ska to tutaj bije jego serce.Piekarska Kalwaria to miejsce refleksji i medytacji. Na tym wzgórzu przez trzyna¶cie lat spotykał się z ludĽmi pracy biskup Karol Wojtyła- póĽniejszy papież Jan Paweł II. Podczas jego wizyty na ¦l±sku w 1983 roku, Cudowny Obraz Matki Boskiej Piekarskiej odbył niebywał± pielgrzymkę na lotnisko w Muchowcu by spotkać się z ojcem ¶więtym. Wybudowana w stylu neoromańskim Bazylika Naj¶więtszej Maryi Panny to nie tylko miejsce kultu cudownego obrazu. ¦wi±tynia jest skarbcem ¶l±skiej sztuki sakralnej, zawiera pami±tki wizyty króla Jana II Sobieskiego, złoty różaniec i stułę ofiarowane przez papieża Jana Pawła II oraz wiele cennych darów wotywnych. Mury bazyliki pokryte s± cenn± polichromi±. S±siaduj±ca z Bazylik± Kalwaria składa się z czterdziestu kaplic oraz ¶wi±tyni wieńcz±cej wzgórze. Wszystkie zbudowane s± na planie kalwarii jerozolimskiej.Piekary i piekarska Kalwaria to nie tylko miejsce duchowej refleksji ale i odpoczynku na łonie przyrody. W mie¶cie znajduje się wiele cennych i rzadkich przyrodniczo obszarów do których dostęp umożliwiaj± wytyczone w mie¶cie szlaki turystyczne czy trasy rowerowe. Tury¶ci mog± również odwiedzić Kopiec Wyzwolenia usypany dla uczczenia ¶l±skich zrywów niepodległo¶ciowych jakimi były Powstania ¦l±skie. To najmłodszy a zarazem najwyższy tego typu obiekt w Polsce. Przez centrum Piekar prowadzi także szlak historyczny, w którym odzwierciedlaj± się dzieje miasta. Zabytkowa zabudowa Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, wielkomiejska kamienica z pocz±tku ubiegłego wieku, czy kamienica i pracownia figur Schaefferów to tylko niektóre obiekty, jakie można zwiedzić spaceruj±c po mie¶cie. Dłuższy pobyt w Piekarach umożliwia dobra, stale rozwijaj±ca się baza restauracyjno- hotelowa. Chwile spędzone w mie¶cie umil± urokliwe ogródki kawiarniane, czynne od maja do póĽnej jesieni.
Ľródło:Strona Piekary ¦l±skie Miasto z perspektywami http://piekary.pl(dostęp 4.X.2012)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Teren Bazyliki foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Teren Bazyliki foto:J.¦. Teren Bazyliki foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.