powrót do strony atrakcje turystyczne w katowicach   park ko¶ciuszki w katowicach w maju i czerwcu


Park im. Tadeusza Ko¶ciuszki w Katowicach

          Park im. Tadeusza Ko¶ciuszki w Katowicach-największy teren parkowy w granicach administracyjnych miasta. Park rozci±ga się między ulicami: T. Ko¶ciuszki, Mikołowsk± i Górno¶l±sk±. Zajmuje powierzchnię 72 ha. Dzięki swej lokalizacji na skraju centralnych dzielnic miasta należy do najchętniej odwiedzanych terenów rekreacyjnych.Stylistyk± nawi±zuje do ogrodów-parków angielskich, co podkre¶la charakter alei róż, a poprzez rozwi±zania kompozycji kwiatowych na klombach i pergolach do ogrodów klasycznych. Wzdłuż ul. Ko¶ciuszki rosn± rododendrony i azalie. Pierwotny drzewostan parku stanowi± głównie brzozy i sosna. Mniej licznie występuj± zasadzone w póĽniejszym czasie: grab, buk, lipa drobnolistna, klon pospolity, jawor, czeremcha pospolita, trzmielina pospolita i kalina koralowa oraz gatunki obce: tuja, katalpa, topola, pęcherznica, złotokap, laurowi¶nia, wi¶nia piłkowana z Chin i inne. W sumie ponad 90 gatunków i odmian drzew i krzewów. Po zmroku park o¶wietlaj± stylowe latarnie. Atrakcje: Ko¶ciół ¶w. Michała Archanioła z 1510 r. wraz z lapidarium,Wieża spadochronowa-jedyna istniej±ca w Polsce, Bulodrom do gry w pétanque, Płyta pami±tkowa, ufundowana patronowi Tadeuszowi Ko¶ciuszce przez społeczeństwo Katowic w 1925 roku, obelisk w pobliżu wieży spadochronowej-pomnik martyrologii harcerzy ¶l±skich, Wzgórze Beaty (334,5 m n.p.m.) Cmentarz żołnierzy radzieckich poległych przy wyzwalaniu Katowic w 1945 r.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Park im. Tadeusza w Katowicach(dostęp 23.I.2013)

foto:J.¦. Wieża spadochronowa foto:J.¦. foto:J.¦. Obelisk w pobliżu wieży spadochronowej-pomnik martyrologii harcerzy ¶l±skich foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. ¦cieżka spacerowa foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Skwer z fontann± foto:J.¦. foto:J.¦. Aleja prowadz±ca do ko¶cioła ¶w. Michała Archanioła foto:J.¦. foto:J.¦. Ko¶ciół ¶w. Michała Archanioła foto:J.¦. foto:J.¦. Ko¶ciół ¶w. Michała Archanioła w Katowicach, najstarsza budowla sakralna na terenie Katowic foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Scieżka spacerowa foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Ł±ka z fontann± foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki foto:J.¦. Pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki foto:J.¦. Skwer główny foto:J.¦. Aleja główna foto:J.¦. foto:J.¦. Ptasia uczta foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Plac zabaw dla dzieci foto:J.¦. foto:J.¦. Cmentarz żołnierzy radzieckich poległych przy wyzwalaniu Katowic w 1945 r. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. ¦cieżka spacerowa foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.