powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie częstochowskim


Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia

          Mstów swoj± parafię posiada zapewne od XII w. Została utworzona przez kanoników regularnych z opactwa wrocławskiego. Pierwszy ko¶ciół parafialny był murowany w stylu romańskim. Dopiero w pierwszej połowie XV w. na miejscu starej ¶wi±tyni stanęła nowa budowla. Na synodzie w 1441 r. została podniesiona do rangi kolegiaty i nadano jej tytuł Wniebowzięcia NMP. Niestety budowla bardzo często ulegała wielu zniszczeniom. Na pocz±tku XVIII w. kapituła klasztorna zdecydowała się na wybudowanie nowej ¶wi±tyni, gdyż poprzednia ze względu na swój wiek nie nadawała się do użytku. Budowa nowego obiektu trwała od 1718 do 1742 r. Ko¶ciół został wzbogacony o osiem ołtarzy, w tym jeden pełen majestatu ołtarz główny Wniebowzięcia NMP. Sze¶ć lat póĽniej dokonano konsekracji. Również i ten ko¶ciół ulegał pożarom (1776 i 1801 r.), a w 1914 r. znajdował się w rękach Niemców. W czasie nalotu wojsk rosyjskich ko¶ciół stracił swoje majestatyczne wieże. Dopiero w latach 1925-1936 dokonano restauracji ¶wi±tyni. Zespół klasztorny otoczono w XVII wieku kamiennymi murami z dziesięcioma basztami, kordegard± oraz dwiema bramami. Przed murami utworzono wały ziemne z fos±, które zostały zniwelowane pod koniec XVII wieku. Obecnie z obwarowań zachował się zrekonstruowany w okresie międzywojennym mur z dziewięcioma basztami. Również czę¶ci± umocnień jest południowa brama główna, która obecnie, po zamurowaniu przepustu bramnego, stanowi dzwonnicę. Po obu stronach dzwonnicy znajduj± się dwie baszty, które s± okr±głe u podstawy i o¶mioboczne w wyższych partiach. W narożnikach murów zlokalizowane s± kolejne cztery baszty, następne dwie we wschodnim odcinku murów. Dziesi±ta, nie odbudowana, baszta położona była w północnej czę¶ci murów. We wschodniej czę¶ci murów znajdowała się dodatkowo brama gospodarcza, obecnie zamurowana. Obecnie na teren kompleksu można dostać się now±, zachodni± bram±, któr± wzniesiono w XVIII wieku w stylu póĽnobarokowym. W południowo-wschodnim narożu znajduje się ceglany budynek dawnej wartowni (kordegardy) w stylu barokowym z zamurowan± bram± gospodarcz±.
Ľródło:http://sanktuariapolskie.info/diecezje/28/czestochowska/sanktuaria/229/sanktuarium-matki-bozej-mstowskiej-milosierdzia#historia_sanktuarium(dostęp 1.II.2016)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.