powrót do strony ¶więtokrzyskie   powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie buskim


Ko¶ciół ¶w. Leonarda w Busku-Zdroju

          drewniana ¶wi±tynia cmentarna wybudowana w 1699, w miejscu istniej±cego tam wcze¶niej ko¶cioła. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium, niewielk± zakrysti± od północy i krucht± od zachodu. Dach jest gontowy, nad naw± i prezbiterium wspólny, dwuspadowy. ¦ciany s± szalowane. We wnętrzu zwraca uwagę belka tęczowa z zachowan± fragmentarycznie polichromi± oraz grup± ukrzyżowania. Na stropie prezbiterium zachowały się fragmenty póĽnobarokowej polichromii.
Ľródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko¶ciół ¶w. Leonarda w Busku-Zdroju(dostęp 10.V.2019)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.