polskie kapliczki i figury ¶więtych-katowice mała i ¶rednia architektura sakralna

powrót do woj.¶l±skie       atrakcje turystyczne w katowicach


KAPLICZKI W KATOWICACH

          Katowice to serce ponad dwu milionowej aglomeracji, stolica Województwa ¦l±skiego. Miasto położone jest na Wyżynie ¦l±skiej, w południowej czę¶ci Polski, na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. W pobliżu centrum przebiega autostrada A4, a nieopodal powstaje autostrada A1. Miasto ma dogodne poł±czenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym "Katowice-Pyrzowice". Katowice posiadaj± i wci±ż rozwijaj± zaplecze rekreacyjne. Najdobitniej ¶wiadczy o tym liczba oddawanych do użytku i odnawianych boisk, placów zabaw, parków i tras rowerowych przebiegaj±cych przez tereny zielone. A tych ostatnich Katowicom nie brakuje - to aż połowa powierzchni miasta. Czę¶ć obszarów le¶nych, to pozostało¶ć Puszczy ¦l±skiej, a jednym z ciekawszych zachowanych jej skrawków jest rezerwat "Las Murckowski" z drzewostanem bukowym licz±cym od 150 do 220 lat. Amatorzy dwóch kółek znajd± tutaj ponad sto kilometrów tras rowerowych przebiegaj±cych przez najciekawsze przyrodniczo rejony miasta. Dzięki temu przemysłowe oblicze miasta przechodzi do historii, a tu i ówdzie w opuszczonych halach produkcyjnych i szybach kopalnianych powstaj± galerie handlowe, muzea i sale wystawowe. Ogłaszane s± międzynarodowe konkursy architektoniczne na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Katowice maj± wiele do zaproponowania wielbicielom teatru i melomanom. Sezon kulturalny trwa tutaj przez okr±gły rok, a podczas wakacji rozkwita "Letnim ogrodem teatralnym" i koncertami promenadowymi w urokliwym drewnianym ko¶ciółku położonym w parku Ko¶ciuszki.
Ľródło: Katowice-portal miejski www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/katowice-dzis.htm(dostęp 10.IX.2012)


foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.Kapliczka ¶w.Huberta. Le¶na kapliczka ¶w. Huberta. Kapliczka znajduje się przy ulicy 77 Pułku Piechoty ł±cz±cej katowickie dzielnice Giszowiec i Ochojec. Obok niej mie¶ci się wieża ci¶nień, co może być  drogowskazem. Opiekuje się ni±  katowicki klub jazdy konnej. Co roku, w dniu ¶w. Huberta, pod kapliczk± organizuje się okoliczno¶ciowe spotkania. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.  Dzielnica D±b ulica ¬ródlana foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica Bogucice ulica Markiefki, kapliczka z figurk± Matki Boskiej na elewacji budynku foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica Murcki, ulica Bielska foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka przy ko¶ciele Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Koszutka foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka przy ko¶ciele w dzielnicy Zawodzie ulica 1 Maja 52 foto:J.¦. foto:J.¦. foto:B.B.¦. Dzielnica Murcki foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:J.¦. Ulica Gawronów, przy ko¶ciele foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica Piotrowice, przy ulicy Wojska Polskiego foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica Kostuchna, przy ko¶ciele Trójcy Przenaj¶więtszej foto:J.¦. foto:J.¦.Dzielnica Kostuchna, przy ko¶ciele Trójcy Przenaj¶więtszej foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica D±b, przy ko¶ciele ¶w.Jana i Pawła męczenników ulica Chorzowska foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka przy przy ko¶ciele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP foto:J.¦. foto:J.¦. Dzielnica Piotrowice, ulica Grottgera foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. Kapliczka ufundowana przez mieszkańców osiedla w 1999 roku przy ulicy Gen. Józefa Hallera foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Magdalena Zmuda foto:Magdalena Zmuda foto:Magdalena Zmuda foto:Magdalena Zmuda foto:Magdalena Zmuda foto:Magdalena Zmuda foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Grzegorz Zmuda foto:Grzegorz Zmuda foto:Grzegorz Zmuda foto:Adam Czyż foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż

do góry


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.