powrót do woj.¶l±skie  


KAPLICZKI W JAWORZNIE

          Jaworzno-miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie ¶l±skim, położone na Wyżynie ¦l±skiej.
Kiedy¶ główne miasto tzw. Zagłębia Krakowskiego, obecnie jest głównym miastem Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Należy także do Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. W latach 1815-1846 Jaworzno było czę¶ci± Rzeczypospolitej Krakowskiej. Blisko stutysięczne miasto, o jednej z największych powierzchni w województwie (zajmuje 4. miejsce, a w skali kraju - 13). Należy do GZMu. Jaworzno stanowi czę¶ć historycznej Małopolski. Do 1975 należało do województwa krakowskiego. W latach 1975-1998 w granicach woj. katowickiego. Jaworzno leży po wschodniej stronie rozwidlenia rzek: Biała Przemsza i Przemsza, które wyznaczały Trójk±t Trzech Cesarzy. We wschodniej czę¶ci województwa ¶l±skiego. Według podziału na regiony fizyczno-geograficzne obszar Jaworzna wchodzi w obręb dwóch mezoregionów Wyżyny ¦l±skiej: Wyżyny Katowickiej na północnym zachodzie i północnym wschodzie oraz Pagórów Jaworznickich na pozostałym obszarze. Jaworzno leży we wschodniej czę¶ci drugiego co do wielko¶ci skupiska mieszkańców Polski. W urbanistyce zwanego m.in. konurbacj± górno¶l±sko-d±browsk±.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/jaworzno(dostęp 10.III.2013)

foto:Zenon Torba. Kapliczka w Jaworznie foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż foto:Adam Czyż


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.