powrót do woj.¶l±skie    


KAPLICZKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

          Jastrzębie-Zdrój-miasto na prawach powiatu, na Górnym ¦l±sku, położone w południowej czę¶ci województwa ¶l±skiego. Jeden z o¶rodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Jego powierzchnia zajmuje 88,62 km. kw. Od połowy XIX wieku do lat 90. XX wieku uzdrowisko. W latach 50. XX wieku odkryto tu znaczne zasoby węgla kamiennego, co przekształciło miasto w o¶rodek przemysłowy. Centrum Jastrzębia-Zdroju zbudowane zostało w miejscu istniej±cych wcze¶niej pól uprawnych, ł±k i stawów hodowlanych często oddzielonych jarami i lasami. Pozostało¶ci takiego krajobrazu w centrum miasta zachowały się m.in. przy ul. Cieszyńskiej, gdzie znajduje się O¶rodek Wypoczynku Niedzielnego. Na terenie miasta istnieje również cenny Park Zdrojowy z ponad 70 gatunkami drzew. Zachowały się także fragmenty lasów, w tym lasy Kyndra i Pastuszyniec, będ±ce niegdy¶ czę¶ci± lasów beskidzkich. W wielu miejscach istniej± jeszcze zalesione jary, a także aleje dębowe - fragmenty dawnych traktów. Przyroda najbardziej ucierpiała w trakcie budowy osiedli oraz z powodu rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego i tym samym konieczno¶ci powstania osadników i hałd, które wci±ż się powiększaj±. Jednak niektóre dzielnice - m.in. Ruptawa i Bzie Zameckie nie zostały uprzemysłowione ani silnie zurbanizowane i s± atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji m.in. dla rowerzystów.
W Jastrzębiu-Zdroju znajduj± się 23 pomniki przyrody.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/jastrzębie zdrój(dostęp 10.III.2013)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Hons. Kapliczka ¶w. Jana Nepomucena w Moszczenicy


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.