powrót do strony głównej


INSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA NAWIGACJĘ MIĘDZY STRONAMI ORAZ ZNAJDOWANIE OBIEKTÓW I INFORMACJI

     Strona internetowa www.kapliczki.turystyka.pl to portal fotograficzny redagowany w formie albumu na zdjęcia. Każda gmina to kartka albumu na której znajdują się fotografie. Jeżeli strona-kartka jest pusta to znaczy, że jeszcze nie zrobiono zdjęcia żadnemu obiektowi architektury sakralnej w danej gminie. Architekturę sakralną podzielono na 4 kategorie:kapliczki i kaplice, figury, krzyże i inne (np.bramy kościelne, dzwonnice). Strona pierwsza gminy oprócz jej krótkiego opisu zawiera zdjęcia kaplic i kapliczek. W części górnej strony znajdują się linki do figur, krzyży i pozostałych jeżeli wykonano ich zdjęcia i zamieszczono na stronie. Fotografia pierwsza (większa) to fotografia główna z opisem obiektu. Każda następna (mała) to ten sam obiekt z innej perspektywy i strony. Po kilknięciu minaturki zdjęcia się powiększają. Na stronach niektórych powiatów znajdują się znak informacji turystycznej. Stanowi on link do atrakcji turystycznych (np. sanktuaria, kościoły, zamki, pałace, muzea) w powiecie które wykonując zdjęcia obiektów architektury sakralnej napotkałem.
Stronę można przeglądać na kilka sposobów klikając:
I.
1. "HERBY" »herb województwa »herb powiatu »herb gminy »zdjęcie
   2. "HERBY" »herb województwa »herb powiatu »herb gminy »ikona figury »zdjęcie
   3. "HERBY" »herb województwa »herb powiatu »herb gminy »ikona krzyże »zdjęcie
   4. "HERBY" »herb województwa »herb powiatu »herb gminy »ikona pozostałe obiekty »zdjęcie
Przypominam, że nie wszystkie strony (kartki z albumu) zawierają zdjęcia czy podstrony figur, krzyży i pozostałych obiektów. Strona jest w rozbudowie.
II.   Pod krótkim tekstem będącym wstępem do strony znajdują się nazwy miast na prawach powiatu. Ich kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę danego miasta. Poniżej miast na prawach powiatu znajdują się nazwy powiatów ziemskich. Ich kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę powiatu.
III.  5. "GMINY ALFABETYCZNIE"
Po lewej stronie poniżej licznka odwiedzin znajduje się zakładka GMINY ALFABETYCZNIE. Jej kliknięcie przenosi na stronę zawierającą alfabetyczny wykaz gmin. Wielkie litery pod tekstem "ALFABETYCZNY WYKAZ GMIN" ułatwiają nawigację po gminach.
IV. 6. "GMINY WEDŁUG WOJEWÓDZTW"
Po lewej stronie poniżej licznka odwiedzin i GMIN ALFABETYCZNIE znajduje się zakładka GMINY WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Jej kliknięcie przenosi na stronę zawierającą podział gmin na województwa. Wykaz województw pod tekstem GMINY WEDŁUG WOJEWÓDZTW ułatwiają nawigację po województwach.
V. 7. "OBIEKTY WEDŁUG DIECEZJI"
Po lewej stronie poniżej licznka odwiedzin, GMIN ALFABETYCZNIE i GMIN WEDŁUG WOJEWÓDZTW znajduje się zakładka OBIEKTY WEDŁUG DIECEZJI. Jej kliknięcie przenosi na stronę zawierającą WYKAZ DZIECEZJI-KOŚCIÓŁ KATOLICKI OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO. Ta metoda wyszukiwania obiektów może być pomocna osobom obeznanym w podziale administracyjnym kościoła katolickiego w Polsce.
VI. 8. "OBIEKTY NA MAPIE"
Po lewej stronie powyżej licznka odwiedzin znajduje się miniaturka z konturem polski. Jej kliknięcie przenosi na stronę MAŁA I ŚREDNIA ARCHITEKTURA SAKRALNA NA MAPACH WOJEWÓDZTW. Kliknięcie herbu wybranego województwa otwiera mapę google z naniesionymi na nią obektami architektury sakralnej. Każdy "grupa" obiektów posiada inny kolor znacznika. Klikając znacznik otworzy się opis obiektu niebieską czcionką. Klikając opis otworzy się zdjęcie obiektu. Klikając miejscowość (czarna czcionka) otworzy się mapa dojazdu do obiektu z różnymi opcjami trasy. W prawym górnym rogu znajduje się okienko "Search". Wpisując w okienko nawę miejscowości i klikając enter otworzy się lista obiektów z tej miejscowości. W lewym górnym rogu znajduje się strzałka skierowana w lewo. Jej kliknięcie to powrót na stronę MAŁA I ŚREDNIA ARCHITEKTURA SAKRALNA NA MAPACH WOJEWÓDZTW.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEGO OGLĄDANIA