warto zobaczyć w powiecie kłodzkim


ZAMEK W GORZANOWIE

          Pierwszy zamek zbudowany w ¶redniowieczu powstał na północ od istniej±cej obecnie budowli i zniszczono w czasie wojen husyckich, a ostatecznie rozebrano w 1805 roku. Nowy pałac na obecnym miejscu zaczęto wznosić około 1573 roku, a rozbudowano go do obecnych rozmiarów w latach 1653-1657 pod kierunkiem Wawrzyńca Nicelo, a póĽniej Andrei Carove. Ponowna przebudowa nast±piła w 1735 roku, według daty na wieży zamkowej, po 1900 roku za¶ nast±piło odnowienie cało¶ci, szczególnie dekoracji fasad zewnętrznych. Przez prawie 300 lat rodowa siedziba Herbersteinów. Ten monumentalny kompleks o charakterze rezydencjonalno-obronnym, utrzymany w stylu renesansu południowoniemieckiego, stanowi jeden z najcenniejszych obiektów tego typu w całej Polsce południowo-zachodniej; znacjonalizowany w 1945 r. przez władze polskie, został opuszczony w l. 60 XX wieku i popadał w ruinę; w wyniku czego ostatnich latach zawaleniu uległa czę¶ć dziedzińca południowego. Od 2012 nowy wła¶ciciel prowadzi prace rekonstrukcyjne. 21 wrze¶nia 2013 uruchomiono zegar na wieży zamkowej. Kompleks został założony na planie prostok±ta wokół wewnętrznego dziedzińca z odrębn± czę¶ci± gospodarcz± od południa. Skrzydło ¶rodkowe, trzykondygnacjowe, jednoosiowe, nakrywa dach siodłowy, wsparty na fryzie arkadowym z lunetami. Fasady pokrywa dekoracja sgraffitowa o motywach geometrycznych i wiciach ro¶linnych. Ponad gzymsem wznosz± się trzy trójk±tne szczyty. Drugie piętro fasady skrzydła głównego od strony dziedzińca zamykaj± loggie, pochodz±ce z 1735 roku. O¶ ¶rodkow± akcentuje wysoka wieża z portalem wej¶ciowym i dwustronnymi schodami. Z dawnych, bogatych wnętrz zachowała się jedynie sala balowa z stiukowymi dekoracjami na suficie oraz kilka sal z belkowymi, malowanymi stropami, ponadto czę¶ciowo uszkodzone wnętrza sali teatralnej i kaplicy. W skład zespołu wchodzi zamek, zabudowania gospodarcze, park, oficyna przy ul. Podzamcze 7/8, ¶ciana kurtynowa południowa, oficyna mieszkalno-gospodarcza, ¶ciana kurtynowa zachodnia, oficyna-browar przy ul. Podzamcze 12 oraz ¶ciana kurtynowa północna.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek w Gorzanowie(dostęp 8.V.2015)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

KO¦CIÓŁ W GORZANOWIE

          Ko¶ciół gotycki pochodz±cy z XIV wieku. Powstał na miejscu dawnej, zniszczonej w XV wieku wieży strażniczej. Ołtarz główny to rokokowe dzieło Ignacego Klahra, datowany na 1770 rok. W centrum mie¶ci się obraz Matki Bożej, osiemnastowieczna kopia dzieła Łukasza Cranacha.
Ľródło:http://trail.pl/poi/kosciol-sw-marii-magdaleny-w-gorzanowie(dostęp 8.V.2015)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Grzegorz Zmuda foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Grzegorz Zmuda. foto:Grzegorz Zmuda

do góry

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.