warto zobaczyć-ko¶ciół matki bożej częstochowskiej i ¶w. stanisława w ¶wieciu

  powrót do strony atrakcje turystyczne w powiecie ¶wieckim


KO¦CIÓŁ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ I ¦W. STANISŁAWA W ¦WIECIU

          Ko¶ciół Matki Bożej Częstochowskiej i ¶w. Stanisława w ¦wieciu-rzymskokatolicki ko¶ciół parafialny w ¦wieciu, w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do dekanatu ¦wiecie nad Wisł±. Mie¶ci się przy ulicy PCK. Nazywany jest przez ¶wiecian Star± Far±. ¦wi±tynia została wybudowana z cegły w stylu gotyckim w XV wieku (prezbiterium) i w połowie XVI wieku (nawy). Budowla po¶więcona w 1521 roku. W latach 1626-1629 po pierwszej wojnie szwedzkiej została przebudowana w stylu renesansowym. W 1945 roku w czasie wyzwalania miasta przez armię sowieck±, została zniszczona. W latach 1983-1988 została odbudowana, w 1990 utworzono przy niej now± parafię i dodano wezwanie Matki Bożej Częstochowskiej. Budowla posiada trzy nawy. Nawa reprezentuje styl przej¶ciowy między gotykiem i renesansem i posiada prawie czworoboczne okna. Prezbiterium ze schodkowym szczytem jest gotyckie, natomiast czworok±tna wieża z prostok±tnymi oknami jest renesansowa. Nawa główna i wieża zostały ufundowane przez starostę ¶wieckiego i wojewodę pomorskiego Jerzego Konopackiego.
Ľródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko¶ciół Matki Boskiej Częstochowskiej i ¶w. Stanisława w ¦wieciu(dostęp 26.VII.2016)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.

powrót do warto zobaczyć

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.