powrót do woj.¶l±skie    


KAPLICZKI W DˇBROWIE GÓRNICZEJ

          D±browa Górnicza-miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie ¶l±skim, położone na Wyżynie ¦l±skiej, nad Czarn± Przemsz± i Biał± Przemsz±, na wschodnim krańcu Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu D±browskim, będ±cej historyczn± czę¶ci± zachodniej Małopolski. Największe powierzchniowo miasto województwa (9. w kraju) i największy o¶rodek przemysłowy Zagłębia D±browskiego. Jest jednym z o¶rodków centralnych konurbacji górno¶l±skiej. D±browa Górnicza leży na Wyżynie Katowickiej i Garbie Tarnogórskim, stanowi±cych makroregion Wyżyna ¦l±ska. Znajduje się w dużej czę¶ci w Kotlinie D±browskiej. Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 188,73 km?, i jest największym miastem pod względem zajmowanej powierzchni powierzchni w województwie ¶l±skim, wyprzedzaj±c nawet Katowice. Miasto graniczy z powiatem będzińskim (Będzin, gmina Psary, gmina Mierzęcice, Siewierz, Sławków), powiatem zawierciańskim (gmina Łazy), powiatem olkuskim w województwie małopolskim (gmina Klucze, gmina Bolesław) oraz z Sosnowcem. Miasto obejmuje teren o wysoko¶ciach od 258 do 390 m n.p.m.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/d±browa górnicza(dostęp 10.III.2013)

foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:Manfred Rackelhuhn. Kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej w Błędowie, wschodniej dzielnicy D±browy Górniczej-wzniesiona została z kamienia najprawdopodobniej pod koniec XIX w. foto:Manfred Rackelhuhn. foto:Ephraim Stillberg. Kaplica pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w D±browie Górniczej-Strzemieszycach Małych - ufundowana prawdopodobnie przez mieszkańców wsi Strzemieszyce Małe na przełomie XVIII i XIX wieku. Wybudowana z kamienia wapiennego, przykryta dachem dwuspadowym. Pierwotnie kryta była gontem i zakończona baniast± sygnaturk±. Swój obecny wygl±d zawdzięcza przebudowie po pożarze, który miał miejsce 19 kwietnia 1959. Przebudowano wtedy dach, zainstalowano dzwon oraz zamontowano instalację elektryczn±. Ostatni generalny remont kaplicy wykonany został w 1962. W latach 1957-1968 pełniła funkcję kaplicy parafialnej parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzemieszycach Małych. 21 lutego 1967 modlił się w niej Agostino Casaroli.


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.