powrót do woj.¶l±skie      przej¶cie do strony górno¶l±ski park etnograficzny w chorzowie


KAPLICZKI W CHORZOWIE

          Chorzów-miasto na prawach powiatu w województwie ¶l±skim, położone na Górnym ¦l±sku, w centrum Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego (GOP), lokalny o¶rodek gospodarczy oraz kulturalny. Przez miasto przepływa rzeka Rawa. Chorzów leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będ±cym czę¶ci± Wyżyny ¦l±skiej, na terenie Górnego ¦l±ska. Pod względem geologicznym miasto położone jest na obszarze Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego obejmuj±cego cały Górno¶l±ski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. S±siaduje z Katowicami, Rud± ¦l±sk±, Bytomiem , Piekarami ¦l., Siemianowicami i ¦więtochłowicami.
Ľródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/chorzów(dostęp 2.III.2013)

foto:B.B.¦. Kapliczka na Placu Piastowskimw Chorzowie Starym foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:B.B.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:B.B.¦ foto:B.B.¦ foto:foto:B.B.¦. Go¶cie w kapliczce foto:J.¦. Kapliczka z rzeĽb± ¶w. Jana Nepomucena przy Placu ¦więtego Jana w Chorzowie Starym, wybudowana  w 1899 roku  w stylu neogotyckim według projektu Franza  Wieczorka  w miejscu  prezbiterium dawnego ko¶cioła foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦. foto:J.¦.


powrót do strony gminy alfabetycznie powrót do strony gminy według województw powrót do strony wykaz diecezji

Wszelkie prawa zastrzeżone©2012 Janusz ¦wierkot, Beata Brachaczek-¦wierkot. Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone na stronie należ± do ich autorów. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione.